artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim

47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

tel. 77 466 14 70

e-mail: sekretariat@pinbkrapkowice.pl