artykuł nr 1

Nabór III na PINB w powiecie krapkowickim

https://winbopole.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/15933_nabor-na-stanowisko-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-powiecie-krapkowickim.html
artykuł nr 2

Wyniki naboru II na PINB w powiecie krapkowickim

https://winbopole.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/15780_nabor-na-stanowisko-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-powiecie-krapkowickim.html
artykuł nr 3

Wyniki naboru I na PINB w powiecie krapkowickim

Wyniki naboru I na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim
artykuł nr 4

Nabór II na PINB w powiecie krapkowickim