artykuł nr 1

Wynik naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. organizacyjno-administracyjnych
artykuł nr 2

II etap naboru - referent ds....

Wykaz osób spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: referent ds. organizacyjno-administracyjnych
artykuł nr 3

Nabór na stanowisko: referent

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
artykuł nr 4

Wyniki naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. kancelaryjnych i archiwum
artykuł nr 5

II etap naboru

Wykaz osób spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: referent ds. kancelaryjnych i archiwum