artykuł nr 1

Cyfryzacja

obrazek

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/