artykuł nr 1

Nabór II na PINB w powiecie krapkowickim