artykuł nr 1

II etap naboru - referent ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Wymagania formalne naboru na stanowisko: referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim (ogłoszenie nr 49200 z dnia 12.06.2019 r. - kprm.gov.pl) spełniają następujące osoby:

1. MAŁGORZATA KIEPEK - OPOLE

2. MAŁGORZATA GŁÓWKA - STRADUNIA

3. KATARZYNA SZCZEPANIK - KRAPKOWICE

Wyżej wymienione osoby drogą telefoniczną zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (II etap), która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. w wyznaczonych godzinach, pok. 215 (siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1.

Na rozmowę kwalifikacyjną proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 77/ 4661-470.