artykuł nr 1

Wynik naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim (numer ogłoszenia: 49200 z dnia 12czerwca 2019 r.) komisja ds. naboru wskazała do zatrudnienia Panią Małgorzatę Główkę zamieszkałą w Straduni, jako spełniającą wszystkie wymagania do zatrudnienia na ww. stanowisku. Kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą i znajomością zagadnień oraz przepisów związanych z pracą na  stanowisku referent ds. organizacyjno-administracyjnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim zatwierdził wskazanie komisji.