artykuł nr 1

Wyniki naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: referent ds. kancelaryjnych i archiwum w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim (numer ogłoszenia: 26949 z dnia 11 maja 2018 r.) Komisja ds. naboru wskazała Panią Violettę Baherycz zamieszkałą w Krapkowicach, jako spełniającą wszystkie wymagania do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. kancelaryjnych i archiwum. Kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą i znajomością zagadnień oraz przepisów związanych z pracą na ww. stanowisku.